Så gräs

En guide om att anlägga ny gräsmatta

1. Att tänka på

Årstid

Bästa tiden att anlägga ny gräsmatta är tidig höst när en del värme fortfarande finns kvar. Vid nysådd är det viktigt att jorden hålls fuktig och därmed är höstens regn idealiska. Om hösten känns väldigt långt borta går det såklart att anlägga gräsmattan under våren/sommaren också men då är större risk att sådden torkar ut.

Tidskrävande arbete

Tänk på att om området som ska anläggas är stort krävs mycket tid! Speciellt vid förberedelser så som fräsning och utjämning av jorden.

Vattenavrinning

För att undvika fukt och mögelangrepp på huset bör man om möjligt se till att gräsmattan lutar något. Även en mycket svag lutning bort från huset kan förhindra dessa tråkigheter.

Val av gräsfrön

När man köper gräsfrön i en förpackning i affären, innehåller de så gott som alltid en blandning av olika grässorter för att gräset ska klara olika typer av klimat. Valet av gräsfrön beror på vad gräsmattan ska användas till och vilka faktorer som kommer att påverka gräsmattan. Det finns till exempel speciella gräsfröblandningar för områden med skugga. På förpackningen brukar det finnas en beskrivning över just den blandningens egenskaper. Kvalitén varierar också en del mellan olika sorters frön och märken. Som regel är dyrare gräsfrön utav högre kvalité. Weibulls Extra green är en fröblandning som rekomenderas. Den är mycket vacker, långsamt växande och slitstark.

2. Förbered jorden

Att förbereda jorden innan sådd är är det det viktigaste arbetet för att lyckas med sin gräsmatta. Börja med att ta bort allt ogräs, rötter och stenar. Arbeta igenom jorden med jordfräs eller grep till ett djup av ca 30cm. Om det finns tid så kan det nu vara bra att låta jorden vila några veckor, rensa under tiden bort allt ogräs som börjar växa. Jorden kan behöva förbättras: lätta sandjordar förbätras med 3-6 cm torvmull, styv lerjord bör ersättas med gräsmattejord 20-30 cm tjockt.

3. Gödsla

Gödning är mycket viktigt för att gräset ska få tillräkligt med näring så det kan växa sig tätt och på så sätt förhindra mossa och ogräs. Sprid ut 5-8 kg fullgödsel per 100m2 t.ex. Algomin gräsgödsel eller trädgårdsgödsel. Fräs eller vänd ner gödningen ca 10cm ner i jorden.

3. Plana ut marken

Använd en kratta och plana ut jorden så den blir jämn, utan stora nivåskillnader och ta samtidigt bort alla större stenar och rötter. För att plana ut jorden ytterligare kan det vara bra att dra något med större yta över jorden, t.ex. en lastpall. Tryck sedan till jorden med en belastad gallervält eller med fötterna. Det är viktigt så att inte gräsmattan sedan sjunker ihop och bildar gropar när man går eller kör med gräsklipparen.

4. Så gräs

Om ytan är stor kan det vara bra att mäta och dela upp den i mindre delar. Då kan man portionera upp gräsfröblandningen så blir det lättare att få det jämnt. På förpackningen står det hur mycket gräsfrö som går åt. Tänk på att ju tätare man sår - ju tätare blir gräsmattan, så ta hellre mer frön än vad som anges på förpackningen. Så alltid i fuktig jord och försök sprida ut fröna så jämnt som möjligt. Lättast är att sprida ut dem för hand men det går också att använda spridarvagn. Sprid gärna i två riktningar, återigen för att få det jämnt. Mylla sedan ner fröna grunt med en lövfäsa eller täck över med lite jord.

5. Platta till

Använd en gallervält eller krattans ovan/framsida att platta till jorden med så att gräsfröna trycks mot den fuktiga jorden.

6. Håll fuktigt

Det översta lagret jord och fröna måste hållas konstant fuktigt de första 3-4 veckorna efter sådd, eller tills gräset börjat växa ordentligt. Så se till att vattna ofta, men försiktigt så att inte fröna flyter iväg.

7. Vänta

Vänta med att klippa tills gräset är ca 5-7 cm högt. Detta för att gräset ska få en god start och en värdig chans att etablera sig.

Lycka till!